CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á

BẢNG GIÁ VÀNG

Khu vực: Toàn quốc

Ngày: 15/07/2024

Giờ: 1:33 Chiều

Loại vàng (types of gold) Mua vào (buy) Bán ra (sell) Trạng thái (status)
VAG - Kim Tài Lộc 76.600 77.100 -50
VAG - Kim Phát Lộc 76.600 77.100 -50
Vàng nguyên liệu 999.9 74.950 76.150 -50

( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)

Biểu đồ giá vàng trong nước

GIÁ VÀNG THẾ GIỚI

Theo: www.kitco.com

BIỂU ĐỒ NGẮN HẠN

Theo: www.kitco.com