CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á

BẢNG GIÁ VÀNG

Khu vực: Toàn quốc

Ngày: 04/03/2024

Giờ: 1:33 Chiều

Loại vàng (types of gold) Mua vào (buy) Bán ra (sell) Trạng thái (status)
VAG - Kim Tài Lộc 66.400 66.900 0
VAG - Kim Phát Lộc 66.400 66.900 0
Vàng nguyên liệu 999.9 66.250 66.800 0

( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)

Biểu đồ giá vàng trong nước

GIÁ VÀNG THẾ GIỚI

Theo: www.kitco.com

BIỂU ĐỒ NGẮN HẠN

Theo: www.kitco.com