CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á

BẢNG GIÁ VÀNG

Khu vực: Toàn quốc

Ngày: 02/03/2024

Giờ: 8:58 Sáng

Loại vàng (types of gold) Mua vào (buy) Bán ra (sell) Trạng thái (status)
VAG - Kim Tài Lộc 65.750 66.250 500
VAG - Kim Phát Lộc 65.750 66.250 500
Vàng nguyên liệu 999.9 65.400 66.150 550

( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)