CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT Á

BẢNG GIÁ VÀNG

Khu vực: Toàn quốc

Ngày: 24/06/2024

Giờ: 9:01 Sáng

Loại vàng (types of gold) Mua vào (buy) Bán ra (sell) Trạng thái (status)
VAG - Kim Tài Lộc 75.200 75.700 -100
VAG - Kim Phát Lộc 75.200 75.700 -100
Vàng nguyên liệu 999.9 73.600 74.550 -100

( Đơn vị: nghìn đồng/lượng)